Søk
Produkter
  Menu Close

  Fluke BT520 Batterianalysator

  Batterispenning.
  Utladningsspenning.
  Rippelspenningstest.
  Måler- og sekvensmoduser.
  Terskel og advarsel.
  Motstandtest av cellebroer og dataadministrasjon.
  AutoHold.
  AutoSave.
  Flukes batteriadministrasjonsprogram.
  Omfattende loggføring.
  Optimalisert brukergrensesnitt.
  Høyeste sikkerhetsklasse i bransjen.
  BTL20 intelligent testprobesett med korte og lange probeforlengere.
  Varenr: Fluke BT520
  i h

  Enklere testing, forenklet arbeidsflyt og et intuitivt brukergrensesnitt setter en ny standard for brukervennlighet ved batteritesting.

  • Dette testverktøyet er ideelt for vedlikehold, feilsøking og ytelsestesting av individuelle, stasjonære batterier og batteribanker som brukes i kritiske batteribackupsystemer.
  • Det intuitive brukergrensesnittet, det kompakte designet og den solide konstruksjonen sikrer best mulig ytelse, testresultater og pålitelighet.
  • Verktøyet dekker et bredt spekter av batteritestfunksjoner fra likespennings- og resistanstester til komplett tilstandstesting ved hjelp av automatisert strengfunksjonstesting og et system med IR-måling av temperaturer innebygd i testproben.
  • Det er utformet for måling på stasjonære batterier av alle typer.

  Fluke BT520 nøkkelegenskaper:

  • Batterispenning – Under testingen av indre resistans, måler Flukes batterianalysatorer også batterispenningen.
  • Utladningsspenning – I utladningsmodus registreres spenningen på hvert batteri flere ganger ved brukerdefinerte intervall, i løpet av en utladnings- eller ladetest. Brukere kan beregne tiden det tar å nå utkoblingsspenning og bruke denne tiden til å bestemme batteriets kapasitetstap.
  • Rippelspenningstest – Her måles uønskede restkomponenter av vekselspenning i den likerettede spenningen i likestrømladings- og inverterkretser. Brukerne kan teste AC-komponenter i DC-ladekretser og finne én av rotårsakene til at batteriet forringes.
  • Måler- og sekvensmoduser – Målermodus brukes til hurtigtesting eller feilsøking. I denne modusen kan du lagre og lese av målingene i en måle- eller tidssekvens. Sekvensmodus brukes til vedlikeholdsoppgaver med multiple strømsystemer og batteristrenger. Brukerne kan konfigurere en profil for dataadministrasjon og rapportgenerering før de starter en jobb.
  • Terskel og advarsel – Brukere kan konfigurere maksimalt ti sett med terskler og motta en angivelse av Pass/Warning/Fail (vellykket/advarsel/mislykket) etter hver måling.
  • Motstandtest av cellebroer og dataadministrasjon – Her måles resistansen i celleforbindelsen mellom batterier i en streng.
  • AutoHold – Når AutoHold er slått på, registreres en avlesning når den forblir stabil i 1 sekund. Avlesningen slettes når en ny måling starter.
  • AutoSave – Når AutoSave er slått på, lagres målte verdier automatisk i internminnet etter at en AutoHold-avlesning er registrert.
  • Flukes batteriadministrasjonsprogram gjør det enkelt å importere data fra produktet til en PC. Måledata og informasjon om batteriprofil lagres og arkiveres i administrasjonsprogramvaren og kan brukes til sammenligning og analyse av trender. Det er enkelt å generere rapporter av alt av måledata, batteriprofiler og analyseinformasjon.
  • Omfattende loggføring – Alle målte verdier blir automatisk registrert under testingen, og kan gjennomgås på instrumentet før de lastes ned, for analyse underveis.
  • Optimalisert brukergrensesnitt – Rask, veiledet oppsetting sikrer at du registrerer de riktige dataene hver gang.
  • Batterilevetid – 7,4 V 3000 mAh litiumionbatteri gir mer enn åtte timers kontinuerlig drift.
  • USB-inngang – For rask nedlasting av data til dataanalyse- og rapportstyringsprogramvaren som følger med.
  • Høyeste sikkerhetsklasse i bransjen – CAT III 600 V,1000 V DC maks. klassifisert for trygge målinger over hele batteristrømforsyningen.
  • BTL20 intelligent testprobesett med korte og lange probeforlengere; innebygget LCD-skjerm og høyttaler for synlig og hørbar tilbakemelding

   

  *
  *
  *