Søk
Produkter
  Menu Close

  Ebro FOM 330-4 Food Oil Monitor Set

  Bytt frityrolje til rett tid
  Måler varm olje direkte i frityrkokeren
  Restauranter/kantiner
  Ingen helserisiko forårsaket av brukt olje
  Rask, sikker måling på stedet
  Muliggjør innstilling av ideelt stekepunkt
  Nøyaktig bestemmelse av frityroljekvalitet
  0 ... 40 % polare forbindelser
  Temperaturområde opp til 200 °C (428 °F)
  Grenseangivelse med blinkende lys (rød/gul/grønn)
  Med enkelt oljetypevalg med fire knapper
  Varenr: FOM 330-4
  i h

  Vekt: ca. 200 g

  Nøyaktighet: ± 1 °C ± 2 %

  Beskyttelses klasse: IP67

  Dimensjoner: 314 x 54 x 22 mm

  Oppløsning: 0,1 °C 0,5 %

  Fabrikksertifikat

  Målte variabler: Temperatur, TPM (total polar materials)

  Batteri: 3 V Lithium

  Måleområde: +50 °C... 200 °C  0%... 40% TPM

  *
  *
  *